Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF841
Τσαντάκι ώμου
19 χ 21 χ 14 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF841

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC642
Τσαντάκι ώμου
15 χ 20 χ 6,5 cm
Μαύρο
1000D

LC642

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF840
Τσαντάκι ώμου
15 χ 20 χ 8 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF840

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LV
LV113
Τσαντάκι ώμου
21 χ 24 χ 7,5 cm
Μαύρο
1680D

LV113

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF834
Τσαντάκι ώμου
17 χ 20 χ 10 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF834

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LV
LV112
Τσαντάκι ώμου
16 χ 21 χ 6 cm
Μαύρο
1680D

LV112

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

BF
BF832
Τσαντάκι ώμου
13 χ 17 χ 6 cm
Μαύρο
300D Polyester

BF832

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LV
LV103
Τσαντάκι ώμου
23 χ 28 χ 6,5 cm
Μαύρο/Καφέ
1680D

LV103

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LC
LC643
Τσαντάκι ώμου
17 χ 25 χ 7,5 cm
Μαύρο
1000D

LC643

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LV
LV102
Τσαντάκι ώμου
17 χ 24 χ 5 cm
Μαύρο/Καφέ
1680D

LV102