Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

LV
LV101
Τσαντάκι μέσης
17 χ 31 χ 5 cm
Μαύρο
1680D

LV101