Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN520
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13 χ 10 χ 2 cm
Μαύρο, Καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN520MN520

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN532
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13,5 χ 9,5 χ 2,5 cm
Μαύρο/μπλε, Μπλε/καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN532MN532

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN536
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13,5 χ 9,5 χ 2,5 cm
Μαύρο, Καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN536MN536

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN531
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13 χ 9,5 χ 2 cm
Μαύρο/μπλε, Μπλε/καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN531MN531

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN535
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13,5 χ 9,5 χ 2 cm
Μαύρο, Καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN535MN535

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN530
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι μικρό
10,5 χ 9 χ 1,5 cm
Μαύρο/μπλε, Καφέ/μπλε
Γνήσιο Δέρμα

MN530MN530

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN534
Κάθετο ανδρικό πορτοφόλι
8,5 χ 14 χ 2 cm
Μαύρο/μπλε
Γνήσιο Δέρμα

MN534MN534

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN417
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13 χ 10 χ 2,5 cm
Μαύρο, Καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN417
MN417

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN533
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13 χ 9,5 χ 2 cm
Μαύρο/μπλε
Γνήσιο Δέρμα

MN533MN533

 

  

  

Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Δερμάτινα Πορτοφόλια MN
MN416
Οριζόντιο ανδρικό πορτοφόλι
13 χ 10 χ 3 cm
Μαύρο, Καφέ
Γνήσιο Δέρμα

MN416
MN416