Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Σκληροί χαρτοφύλακες
TA9031
Μικρός σκληρός χαρτοφύλακας
28 χ 40 χ 10 cm
Μαύρο
ABS

TA9031