Σειρά:
Κωδικός:
Περιγραφή:
Διαστάσεις:
Χρώματα:
Υλικό:

Σκληροί χαρτοφύλακες
TA9032
Μεσαίος σκληρός χαρτοφύλακας
36 χ 47 χ 12 cm
Μαύρο
ABS

TA9032